Varuhandelsstatistik 2001-2005

Utlandets andel av handelsunderskottet växer
År 2005 var importen av varor till Åland från utlandet värd cirka 148 miljoner euro medan importen av varor från Finland uppgick till cirka 227 miljoner euro. Sammanlagt importerades det alltså varor till Åland till ett värde av 375 miljoner euro. När det gäller varor importerade från utlandet var branschen parti- och detaljhandel den största aktören med importerade varor till ett värde av 46 miljoner euro. Den viktigaste varugruppen var år 2005 olika pappersprodukter, av vilka det importerades varor till ett värde av knappt 28 miljoner euro, vilket var ca 10 miljoner euro lägre än importen under föregående år. Underlagsmaterialet för handeln med Finland (skattegränshandeln) är tyvärr inte tillräckligt detaljerat för att fördelas på bransch och varuslag. Värdet för utlandsimporten steg med 9,5 procent från föregående år, medan importen från Finland sjönk drygt fyra procent från det föregående års nivå.

Exporten av varor från Åland till utlandet var år 2005 värd ca 51 miljoner euro medan exporten av varor till Finland var värd drygt 77 miljoner euro. Sammanlagt exporterades det alltså varor från Åland till ett värde av ca 128 miljoner euro. Den största aktören inom export av varor till utlandet är branschen tillverkning som år 2005 exporterade varor till ett värde av 40 miljoner euro. Den viktigaste varugruppen var plast- och gummivaror, av vilka det exporterades varor till utlandet till ett värde av ca 15 miljoner euro. Exporten till utlandet ligger idag på aningen högre nivå än år 2000, under åren 2001 och 2002 sjönk exporten till cirka 40 miljoner euro. Exporten till Finland har stigit kontinuerligt sedan år 2002.

Handelsnettot i varuhandeln med utlandet gav år 2005 ett underskott på ca 98 miljoner euro. Varuhandeln med Finland gav samtidigt ett handelsnetto på drygt -150 miljoner euro. Sammanlagt gav varuhandeln alltså år 2005 ett handelsunderskott på ca 247 miljoner euro. Handelsunderskottet ligger nära 2004 års rekordnivå. Omkring 40 procent av underskottet härrör från varuhandeln med utlandet, m a o har utlandets andel av underskottet ökat på Finlands bekostnad. Det omfattande underskottet i handeln från båda riktningar är möjligt enbart genom det att Åland hade andra inkomster eller ackumulerad förmögenhet än varuexportintäkter att spendera på varuimport.

Detta underskott i varuhandeln vägs upp av ett positivt handelsnetto för handeln med tjänster. Enligt ÅSUB:s estimeringar för år 2000 uppgick den totala exporten inklusive tjänster till cirka 720 miljoner euro, medan totalimporten uppgick till 670 miljoner euro, m a o var den totala handelsbalansen positiv (se ÅSUB rapport 2004:5). Tjänstehandeln är dock inte inkluderad i det här meddelandets siffror.  Ytterligare en källa för exportintäkter är den momsfria handel som inte registreras här på grund av ringa värde per försändelse. Denna typ av handel som Ålands utanförskap I EU:s mervärdeskatteområde möjliggjort har haft en växande inverkan på varuimporten i vår statistik, medan den inte registreras på exportsidan.  En indikator för denna handel är de ca 14 miljoner försändelser som Posten på Åland skickade iväg för främst förlags- och postorderföretagens räkning under 2005. Även kapitalinkomsterna från omvärlden till Åland har troligen varit omfattande under de senaste åren.

Hela meddelandet kan du läsa nedan: