Varuhandelsstatistik 2000-2004

Handelsnettot i varuhandeln med utlandet gav år 2004 ett underskott på circa 86 miljoner euro. Varuhandeln med Finland gav samtidigt ett handelsnetto på drygt -163 miljoner euro. Sammanlagt gav varuhandeln alltså år 2004 ett handelsnetto på circa
-249 miljoner euro. Handelsnettot av varuhandeln sammanlagt ligger idag på den lägsta nivån sedan 2001, m a o var skillnaden mellan export och import av varor störst under 2004. Två tredjedelar av underskottet härrör från varuhandeln med övriga Finland. År 2004 ökade underskottet betydligt i handeln från båda riktningar, vilket innebär att Åland hade andra inkomster eller ackumulerad förmögenhet än varuexportintäkter att spendera på varuimport.

Vill du läsa hela meddelandet klicka här.