Varuhandelsstatistik 2010-2012

Underskottet i varuhandeln fortsätter att växa

År 2012 var importen av varor till Åland från utlandet värd knappt 428 miljoner euro medan importen av varor från Finland uppgick till drygt 310 miljoner euro. Sammanlagt importerades det varor till Åland till ett värde av nästan 738 miljoner euro. När det gäller varor importerade från utlandet var handelsbranschen  den största aktören med importerade varor till ett värde av drygt 117 miljoner euro. Den viktigaste varugruppen var år 2012 fordon, fartyg, transportutrustning etc., av vilka det importerades varor till ett värde av närmare 169 miljoner euro. Skattegränsimporten domineras även den av handelsbranschen, uppskattningsvis med drygt 194 miljoner euro (ca 63 procent av skattegränsimporten). År 2012 ökade värdet för varuimporten från utlandet med 59,7 procent från år 2011, medan importen från Finland ökade med ca 13,1 procent från föregående års nivå. Sammanlagt ökade varuimporten till Åland med 36,1 procent från år 2011 till år 2012.

Exporten av varor från Åland till utlandet var år 2012 värd nästan 155 miljoner euro medan exporten av varor till Finland var värd drygt 138 miljoner euro. Sammanlagt exporterades det alltså varor från Åland till ett värde av nästan 293 miljoner euro. Den största aktören inom export av varor till utlandet är branschen tillverkning som år 2012 exporterade varor till ett värde av drygt 52 miljoner euro. Den viktigaste varugruppen var fordon, fartyg, transportutrustning etc., av vilka det exporterades varor till utlandet till ett värde av nästan 76 miljoner euro. Skattegränsexporten domineras av branscherna handel (ca 69 miljoner euro) och tillverkning (ca 54 miljoner euro). Värdet för utlandsexporten ökade med 114,4 procent från år 2011 till år 2012, medan exporten till Finland ökade med omkring 11,7 procent från föregående års nivå (sammanlagt ökade varuexporten med 49,5 procent).

Observera att i statistiken för år 2012 förekommer en stor investering i ett nytt fartyg till Åland, transaktionen förekommer dessutom dubbelt i statistiken då fartyget i fråga byggdes om och anpassades i utlandet (exporterades och importerades igen). Borträknat denna exceptionella post skulle importen till Åland år 2012 ha varit värd ca 573 miljoner euro (ökning med 5,7 procent från år 2011). Exporten från Åland år 2012 skulle ha varit värd ca 218 miljoner euro (en ökning med 11,2 procent från föregående år).

Varuhandel sammanlagt 2001-2012
Stapeldiagram som visar värdet på import samt export av varor till/från Åland 

Varuhandeln med utlandet gav år 2012 ett handelsnetto på drygt -273 miljoner euro. Varuhandeln med Finland gav samtidigt ett handelsnetto på ca -172 miljoner euro. Sammanlagt gav varuhandeln alltså år 2012 ett handelsunderskott på drygt -445 miljoner euro, vilket innebär att handelsunderskottet år 2012 är 28,6 procent större än året innan. Omkring 39 procent av underskottet härrör från varuhandeln med Finland, lite lägre jämfört med år 2011 (ca 43 procent).

Det omfattande underskottet i varuhandeln från båda riktningar är möjligt enbart genom det att Åland hade andra inkomster än varuexportintäkter eller ackumulerat kapital (eget eller främmande) att spendera på varuimport. Exempelvis vägs underskottet i varuhandeln upp av ett positivt handelsnetto för handeln med tjänster, varav sjöfarten utgör en viktig del. Tjänstehandeln är dock inte inkluderad i det här meddelandets siffror. Ytterligare en källa för exportintäkter är den momsfria handel som inte registreras här på grund av ringa värde per försändelse. En indikator för denna handel är de ca 24,7 miljoner försändelser som Posten på Åland skickade iväg för företag verksamma inom e-handel, bank och försäkring samt förlag under år 2012 (pack och distribution omsatte 29,4 miljoner euro). 

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om varuhandelsstatistik besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 31 maj 2013