Översikter och indikatorer

< Statistikämnen Hitta publiceringar om ämnet

Publikationsserien Översikter och indikatorer omfattar kärnfulla sammanställningar av indikatorer och kortfattade analyser inom olika temaområden. Indikatorerna kan bestå av officiella statistiska uppgifter, men även data som inte representerar officiell statistik.

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Kod År Sortera stigande
Konjunkturindikatorer 2023 Ö2024:1 2024
Ungdomsundersökning 2023 – ANDTS-vanorna bland unga på Åland Ö2023:7 2023
Konsumentförtroende på Åland 2021-2023 Ö2023:6 2023
Ekonomisk översikt hösten 2023 Ö2023:5 2023
Hållbar utveckling år 2023 Ö2023:3 2023
Förtroendevalda, jämställdhet och den politiska vardagen på Åland våren 2023 Ö2023:4 2023
Inkomstfördelning och välfärd 2023 Ö2023:8 2023
Konjunkturindikatorer 2022 Ö2023:1 2022
Inkomstfördelning och välfärd 2022 Ö2022:9 2022
Skillnader i inkomster mellan kvinnor och män Ö2022:8 2022
Ungdomsundersökning 2022 – ANDTS-vanorna bland unga på Åland Ö2022:7 2022
Ekonomisk översikt hösten 2022 Ö2022:6 2022
Attityder till havsbaserad vindkraft på Åland Ö2022:5 2022
Hållbar utveckling år 2022 Ö2022:4 2022
Distansarbete på Åland – omfattning och möjlighet Ö2022:3 2022
Konjunkturindikatorer 2021 Ö2022:1 2021
Inkomstfördelning och välfärd 2021 Ö2021:7 2021
Jämställdhetsbilaga till landskapets budget 2022 Ö2021:6 2021
Ekonomisk översikt hösten 2021 Ö2021:5 2021
Hållbar utveckling år 2021 Ö2021:4 2021
Kulturella och kreativa näringar 2021 Ö2024:2 2021
De särskilt utsatta och utkomststödet i kommunerna på Åland Ö2021:3 2021
Konjunkturindikatorer 2020 Ö2021:1 2021
Kulturella och kreativa näringar 2020 Ö2023:2 2020
Inkomstfördelning och välfärd 2020 Ö2020:7 2020
Jämställdhetsbilaga till landskapets budget 2021 Ö2020:6 2020
Ekonomisk översikt hösten 2020 Ö2020:5 2020
Hållbar utveckling år 2020 Ö2020:3 2020
Definition och nyckeltal för kommuner i svår ekonomisk ställning Ö2020:2 2020
Inkomstfördelning och välfärd 2019 Ö2019:8 2019