Företag

< Statistikämnen

Statistiken visar antal företag och arbetsställen på Åland efter storlek och bransch och innehåller också branschvisa uppgifter om företagens bokslut samt uppgifter om koncerntillhörighet.

Definitioner för nyckeltal i bokslutsstatistiken

Mobilanvändare rekommenderas att rotera skärmen för en bättre användarupplevelse

[px-graph-1]

[px-graph-3]

[px-graph-3]

[px-graph-4]

[px-graph-5]

[px-graph-6]

[px-graph-7]

[px-graph-8]