Företag

< Tillbaka

Statistiken visar antal företag och arbetsställen på Åland efter storlek och bransch och innehåller också branschvisa uppgifter om företagens bokslut samt uppgifter om koncerntillhörighet.

Tabeller - Företag
Företagsstatistik
Koncernstatistik
Tillverkningsindustri

Dokumentation
Beskrivning av statistiken
Definitioner för nyckeltal i bokslutsstatistiken