Företag

Statistiken visar antal företag och arbetsställen efter storlek och bransch och innehåller också branschvisa uppgifter om företagens bokslut.

Databaser och exceltabeller
Företag
Koncerner

Dokumentation
Beskrivning av statistiken
Definitioner för nyckeltal i bokslutsstatistiken

Publiceringar

Ämnesområden