Kultur

< Statistikämnen

Statistiken om kulturen på Åland omfattar uppgifter om bl a bibliotek, bokutgivning, muséer, tidningar och församlingar.

Mobilanvändare rekommenderas att rotera skärmen för en bättre användarupplevelse

[px-graph-1]

[px-graph-2]

[px-graph-3]

[px-graph-4]

[px-graph-5]

[px-graph-6]