Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2014

Färre bibliotekslån och utgivna böcker

Bibliotekslånen minskade med fem procent 2014, till den lägsta siffran på 22 år. Också antalet utgivna böcker på Åland sjönk. 

Skönlitteraturen för barn och unga håller ställningarna

Antalet utlån på de 16 åländska kommunalbiblioteken var nästan 430 000 år 2014. Detta är den lägsta siffran sedan 1992 och en minskning med drygt 20 000 eller fem procent från 2013. Av lånen var 91 procent eller nästan 390 000 böcker, medan drygt 40 000 lån utgjordes av andra media, där det ingår t.ex. musikinspelningar, filmer, talböcker, kartor och noter. Minskningen gällde främst andra media än böcker. I vuxenkategorierna minskade utlåningen av såväl fack- som skönlitteratur med nästan tio procent. För barn och ungdom ökade lånen av skönlitteratur något, medan facklitteraturen minskade.

Ökad utlåning i skärgården, minskning i Mariehamn

Antalet lån uppgick till 14,8 per invånare. Denna siffra var som högst 1994, nästan 20 lån per invånare.  I förhållande till folkmängden låg Kökar i topp 2014 med 46 lån per bosatt person, medan stadsbibliotekets utlåning motsvarar 19 lån per invånare i Mariehamn. I övriga kommuner låg siffran omkring 8–15.

Antalet lån minskade med 15 000 på stadsbiblioteket och 6 000 på landsbygdens bibliotek, men ökade med knappt 1 000 i skärgården. Den största relativa uppgången från 2013 hade Kökar, plus 14 procent. Också på biblioteken i Föglö, Hammarland, Saltvik, Sund och Vårdö ökade utlåningen. 

Sett i ett längre perspektiv kan man konstatera att det nya stadsbiblioteket som öppnades i slutet av 1989 innebar ett stort uppsving för utlåningen i Mariehamn. På några år ökade antalet lån från under 200 000 till över 300 000. På senare år har volymerna sjunkit tillbaks mot det tidiga 1990-talets nivå. På landskommunernas bibliotek ökade den sammanlagda årliga utlåningen från 130 000 i början av 1990-talet till 200 000 några år in på det nya seklet och har sedan legat kvar på den nivån. 

 

Barn- och ungdomslitteratur är viktigast på landskommunernas bibliotek

Att utlåningen har utvecklast på olika sätt i Mariehamn och landskommunerna kan sättas i relation till att biblioteken har olika profiler när det gäller typer av litteratur. På stadsbiblioteket har facklitteratur för vuxna en stark ställning. Nästan 60 procent av beståndet och över 40 procent av utlåningen hör till denna kategori. På landskommunernas bibliotek utgör skönlitteratur för barn och unga den största delen av utlåningen, 55 procent, och ytterligare nästan 10 procent är facklitteratur för barn. Det kan påpekas att Mariehamn har särskilda skolbibliotek som inte ingår i denna statistik.

Biblioteken skaffade nästan 12 000 nya böcker och närmare 600 andra media år 2014. Nyanskaffningarna utgjorde fyra procent av totalbeståndet. Nästan 16 000 media gallrades ut under året.

Något färre besök 

Det noterades nästan 300 000 besök på biblioteken, en minskning med 8 000. Fördelat på alla årets dagar blir det drygt 810 per dag. På stadsbiblioteket var nedgången 7 000 och på landsbygdens bibliotek drygt 1 000. I skärgården noteras en liten ökning på knappt 100 besök. Över 70 procent av besöken, eller drygt 210 000, ägde rum i Mariehamn. I förhållande till respektive kommuns invånarantal ligger stadsbiblioteket högst med 18 årliga besök per invånare, följt av Kökar med 15 samt Brändö och Finström med 9 respektive 8. Totalt för Åland blev siffran tio.

Mindre ny facklitteratur 

Under 2014 gavs det ut 45 nya åländska böcker, sex färre än 2013 och den lägsta siffran under 2000-talet. Det var den facklitterära utgivningen som minskade. Nedgången skedde inom områdena humaniora samt teknik och naturvetenskap. Samhällsvetenskap och ekonomi höll ställningarna. 

 

Det publicerades mera skönlitteratur än 2013, men utgivningen var ändå på en låg nivå. Antalet nya böcker i denna kategori var sex, varav två räknas till gruppen barn- och ungdomslitteratur. Under 2000-talet har det i genomsnitt getts ut tio skönlitterära alster per år.

 

 

Se följande tabeller på ÅSUBs hemsida:

Biblioteksverksamheten 2008–2014

Biblioteksverksamheten efter kommun 2014

Biblioteksverksamheten 1985­–2014

Bokproduktion efter ämne 2000–2014

Bokproduktion efter område 2000–2014 

 

Databastabell:

Biblioteksverksamheten 2002-2014 efter kommun och år

Statistiken baseras på uppgifter som har samlats in och sammanställts av landskapsregeringens kulturbyrå. Mera förklaringar och definitioner finns i Beskrivning av statistiken.  

 

Publicerad 19.5.2015  

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax