Utbildning

Här hittar du statistik om det åländska utbildningssystemet. All statistik ges ut årligen förutom statistiken om lärarkåren på Åland som ges ut vart tredje år. Ta del av statistiken genom databaser och exceltabeller eller välj någon av våra publiceringar längst ner på denna sida.

Barnomsorgen

Statistiken om barnomsorgen på Åland omfattar antal barn, årsverken, vårddagar och daghem/gruppfamiljedaghem för den barnomsorg som bedrivs i formerna daghem och familjedaghem. Utöver detta redovisas även antal barn i lekverksamhet.

Grundskolan

Statistiken beskriver eleverna i de åländska grundskolorna, deras språkstudier, specialundervisning, kön, årskurs, skola och hemkommun.

Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland

Statistiken omfattar sökande, studerande och avlagda examina vid Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium, Ålands folkhögskola och Högskolan på Åland.

Lärare

Statistiken ger en bild av all personal som deltar i undervisningen i grundskolan, på gymnasienivå och vid Högskolan på Åland samt en del av personalen inom den övriga utbildningen, vilken här omfattar Ålands musikinstitut och Medborgarinstitutet i Mariehamn.

Utbildning som inte leder till examen

De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen omfattar Ålands folkhögskola, Medborgarinstitutet i Mariehamn, Ålands musikinstitut, Öppna högskolan (enhet inom Högskolan på Åland) och Ålands yrkesgymnasium.

Studerande utanför Åland

Statistiken omfattar de personer som under uppgiftsåret erhållit studiestöd av Ålands landskapsregering för studier vid läroinrättning utanför Åland. Här presenteras bland annat uppgifter om studieland, skola, utbildningsområde och utbildningsnivå.

Hitta publiceringar inom ämnet

Publiceringar

Titel Kod År Sortera stigande
Studerande utanför Åland 2023 2023
Genomströmning på gymnasienivå och vidare studier 2023 2023
Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2023 UT2024:1 2023
Barnomsorgen 2023 2023
Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2023 UT2023:3 2023
Grundskolan hösten 2023 2023
Lärare 2023 UT2023:2 2023
Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2022 UT2023:1 2022
De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen 2022 2022
Barnomsorgen 2022 2022
Genomströmning på gymnasienivå och vidare studier 2022 2022
Studerande utanför Åland 2022 2022
Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2022 UT2022:3 2022
Grundskolan hösten 2022 UT2022:2 2022
Genomströmning på gymnasienivå och vidare studier 2021 2021
Studerande utanför Åland 2021 2021
Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2021 UT2022:1 2021
Barnomsorgen 2021 2021
De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen 2021 2021
Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2021 UT2021:3 2021
Grundskolan hösten 2021 UT2021:2 2021
Studerande utanför Åland 2020 2020
Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2020 UT2021:1 2020
De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen 2020 2020
Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2020 UT2020:4 2020
Grundskolan hösten 2020 UT2020:3 2020
Lärare 2020 UT2020:2 2020
De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen 2019 2019
Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2019 UT2020:1 2019
Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2019 UT2019:3 2019