Studerande utanför Åland 2022

Antalet ålänningar som studerade utanför Åland uppgick till 1 430 under 2022, vilket är något fler än året innan (1 409 år 2021). Av dem utbildade sig strax över hälften i Sverige och två femtedelar i Finland. Över 80 procent av de studerande utanför Åland gick på universitet, högskola eller yrkeshögskola och flest utbildade sig inom området hälsovård och välfärd. Med 60 procent utgjorde kvinnorna en majoritet av alla som studerade utanför Åland och över hälften av de studerande var mellan 20 och 24 år.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Bland studerande på gymnasienivå valde flest att studera i Finland

Av de som studerade vid universitet, högskolor eller yrkeshögskolor läste 58 procent i Sverige, 37 procent i Finland och resterande 5 procent i något annat land. Bland de studerande på gymnasienivå var situationen omvänd då flest i stället läste i Finland och näst flest i Sverige, vilket inte har skett sedan mätningarna påbörjades 2004. Alla andra år har Sverige varit mest populärt även på denna utbildningsnivå. Bland de som gick på folkhögskola eller studerade inom övrig utbildning sökte sig nästan två tredjedelar till Sverige. Bland övriga länder var antalet åländska studerande relativt lågt. De länder som hade fler än 5 studerande var Storbritannien, Nederländerna, Lettland, Norge och USA.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Utbildningsområdet hälsovård och välfärd var mest populärt

Det utbildningsområde som lockade flest personer till studier utanför Åland var hälsovård och välfärd. Drygt 15 procent av alla studerande läste en utbildning inom detta område och av dessa var nästan alla kvinnor. Därefter var det samhällsvetenskapliga och det humanistiska området samt handel, administration och juridik mest populära. Var och en av dessa områden hade en andel på runt 14 procent av de studerande och inom alla tre var kvinnorna något fler än männen. Inom databehandling och kommunikation samt det tekniska området var 66 respektive 81 procent män och dessa var samtidigt de enda områden där majoriteten var män.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Antalet studerande i Sverige fortsatte att minska

Antalet ålänningar som studerade i Sverige fortsatte att minska under 2022 medan antalet studerande ökade i Finland. Sedan 2009 har en allt större del av de ålänningar som studerar utanför Åland valt Finland som studieland. Mellan 2009 och 2022 dubblerades antalet studerande i Finland samtidigt som antalet studerande minskade något i Sverige. Andelen studerande i Finland ökade därför kraftigt under nämnda period, från 20 till 39 procent, medan andelen studerande i Sverige sjönk från 74 till 57 procent. Andelen som studerade i något annat land har legat relativt stabilt kring fem procent under hela den redovisade perioden. Bland dessa övriga länder har Storbritannien, Norge, USA, Danmark och Nederländerna varit mest populära.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Minskat intresse för Uppsala universitet

Sedan 2005 har Uppsala universitet lockat flest studerande bland de ålänningar som valt att läsa en högre utbildning utanför Åland. Intresset har dock dalat och under 2022 låg inte längre Uppsala universitet ensamt i topp. Istället delades förstaplatsen med Yrkeshögskolan Novia då båda skolorna hade 133 studerande vardera. Generellt har framför allt finska skolor ökat i popularitet samtidigt som något färre söker sig till svenska skolor. Detta ligger i linje med trenden att åländska studerande i allt större utsträckning söker sig till Finland på bekostnad av studerandeantalet bland skolor i Sverige. De skolor som såg den största tillströmningen av ålänningar under perioden var Arcada yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia och Svenska handelshögskolan, medan antalet ålänningar vid Mälardalens universitet (tidigare högskola), Göteborgs universitet och Stockholms universitet minskade mest.

Bland länder utöver Sverige och Finland var det endast två högre lärosäten som hade fler än två åländska studerande under 2022, nämligen Riga Stradins University i Lettland samt The Hague University of Applied Sciences i Nederländerna.

Med 76 studerande hade Axxell i Finland flest åländska studerande på gymnasienivå, följt av NTI-skolan i Sverige där 36 ålänningar valde att studera.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Mer statistik om studerande utanför Åland finns här

Beskrivning av statistiken

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax