Studerande utanför Åland 2023

Antalet ålänningar som studerade utanför Åland uppgick till 1 453 under 2023, vilket var något fler än året innan (1 430 år 2022) och en fortsättning på en ökning som pågått sedan 2019. Strax över hälften av de studerande utanför Åland 2023 läste i Sverige och två femtedelar i Finland. Drygt 80 procent gick på universitet, högskola eller yrkeshögskola och flest utbildade sig inom området hälsovård och välfärd. Med en andel på 60 procent utgjorde kvinnorna en majoritet av alla som studerade utanför Åland. Hälften av de studerande var mellan 20 och 24 år.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Sverige mest populärt vid studier på högre nivå

Av de som studerade vid universitet, högskolor eller yrkeshögskolor läste 58 procent i Sverige, 37 procent i Finland och resterande 5 procent i något annat land. Bland de studerande på gymnasienivå var situationen i princip omvänd då flest i stället läste i Finland och näst flest i Sverige. Detta är en relativt ny trend då Sverige tidigare varit mest populärt även bland studerande på gymnasienivå. Nästan 80 procent av de som gick på folkhögskola eller studerade inom övrig utbildning gjorde det i Sverige. Endast fyra procent av ålänningarna studerade i något annat land än Finland och Sverige. Bland dessa var det bara Storbritannien, Nederländerna, USA, Lettland och Norge som hade fem eller fler åländska studerande.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Majoriteten av de studerande inom området hälsovård och välfärd läste i Finland

Det utbildningsområde som lockade flest personer till studier utanför Åland var hälsovård och välfärd. Strax över hälften av alla som läste en utbildning inom detta område gjorde det i Finland. Inom övriga utbildningsområden förlade majoriteten av de studerande sina studier i Sverige. Andelen som studerade i Sverige var särskilt hög (över 70 procent) inom humanistisk utbildning samt databehandling och kommunikation.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Cirka 90 procent av de som var mellan 20 och 29 år läste på universitet, högskola eller yrkeshögskola. Andelen som läste på en högre nivå bland de som var 30 år eller äldre var lägre eller strax över 60 procent. Majoriteten av de som var mellan 16 och 19 år studerade på gymnasienivå.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Antalet studerande i Sverige ökade

Från att ha minskat de senaste två åren ökade antalet ålänningar som studerade i Sverige under 2023. Även antalet studerande i Finland ökade, vilket är en fortsättning på en uppåtgående trend sedan 2009. De senaste 15 åren har antalet studerande i Finland mer än dubblerats samtidigt som antalet studerande i Sverige minskat något. Andelen studerande i Finland har därför gått från 20 till 40 procent under nämnda period, samtidigt som andelen studerande i Sverige sjönk från 74 till 57 procent. Utöver Finland och Sverige har i genomsnitt cirka fem procent årligen valt något annat land än Sverige eller Finland. Bland dessa övriga länder har Storbritannien, Norge, USA, Danmark och Nederländerna varit mest populära.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Flest läste vid Yrkeshögskolan Novia

Under 2023 valde flest ålänningar som studerade på universitet, högskola eller yrkeshögskola att läsa vid Yrkeshögskolan Novia. Under nästan alla år sedan 2005 har antalet studerande varit högst vid Uppsala universitet, men då antalet sjunkit de tre senaste tre åren återfinns skolan först på tredje plats under 2023 (även omsprungen av Åbo akademi). Detta ligger i linje med trenden att åländska studerande i allt större utsträckning söker sig till Finland, till viss del på bekostnad av studerandeantalet vid svenska lärosäten.

Förutom Sverige och Finland var det endast två högre lärosäten som hade fler än två åländska studerande under 2023, nämligen Riga Stradins University i Lettland samt The Hague University of Applied Sciences i Nederländerna.

Med 91 studerande hade Axxell i Finland överlägset flest åländska studerande på gymnasienivå, följt av NTI-skolan i Sverige där 21 ålänningar valde att studera.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Mer statistik om studerande utanför Åland finns här

Beskrivning av statistiken

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax