Genomströmning på gymnasienivå och vidare studier 2021

Strax under 60 procent av de utexaminerade på gymnasienivå läste vidare på högskolenivå

Av de som började studera på gymnasienivå på Åland 2016 tog cirka 84 procent examen inom fem år. Strax under 60 procent av de utexaminerade 2017–2021 inledde studier på högskola, universitet eller yrkeshögskola inom samma femårsperiod. Av de som utexaminerades från Ålands lyceum var andelen som läste vidare högre, över 80 procent, medan motsvarande andel för de som tog examen från Ålands yrkesgymnasium var 36 procent.

Cirka 84 procent av de som påbörjade sina studier på gymnasienivå 2016 tog en examen inom fem år

Uppgifterna om genomströmningen inom utbildningen på gymnasienivå omfattar endast de treåriga utbildningsprogrammen för unga. Med genomströmning avses hur pass många av de som påbörjar ett utbildningsprogram ett visst år och som senare tar ut en examen inom samma program. I denna publicering redovisas utfallet efter fem år från studiernas början och då det senaste året som det finns uppgifter om är 2021 presenteras genomströmningen för de som påbörjade studierna 2016.

Under hela femårsperioden var det totalt 84 procent som utexaminerades, varav 77 procent var klara efter tre år och 7 procent fyra år eller mer. Utöver de utexaminerade var det även drygt 10 procent som avbröt sin utbildning. För resterande cirka 6 procent saknas uppgift om examina eller avbrott, men det kan exempelvis ha att göra med individer som bytt utbildningsprogram under studiernas gång utan att ha gjort avbrott först.

I gruppen som utexaminerades efter tre år var andelen män något större än kvinnornas, medan kvinnornas andel var större bland de som tog sin examen efter fler än tre år och bland de som avbröt studierna.

Bilden är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat beskrivs i anslutande text.

Högst genomströmning inom byggteknik samt verkstad- och produktionsteknik

Genomströmningen varierade för de olika utbildningsprogrammen som påbörjades 2016. Inom den allmänbildande gymnasieutbildningen på Lycéet (benämnd "Student" i diagrammet nedan) hade över 90 procent erhållit examen inom fem år. De program inom Yrkegymnasiet som hade högst andel utexaminerade var byggteknik, fordon samt verkstad- och produktionsteknik, varifrån cirka 93 procent tog en examen. Lägst genomströmning hade utbildningen till kock eller servitör med strax under 70 procent utexaminerade under nämnda period.

Bilden är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat beskrivs i anslutande text.

Strax under 60 procent av de utexaminerade på gymnasienivå studerade vidare på högskolenivå

Uppgifterna om högre studier omfattar utexaminerade från de treåriga gymnasieprogrammen för unga under femårsperioden 2017–2021 och deras eventuella fortsatta studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet under samma femårsperiod. För personer som påbörjat fler än en utbildning på högskolenivå har utbildningsområdet för den senaste utbildningen beaktats.

Av de som utexaminerades från de treåriga utbildningsprogrammen för unga på gymnasienivå på Åland under 2017–2021 inledde strax under 60 procent studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet under samma period. Av kvinnorna gick 65 procent vidare till studier på högskolenivå, medan samma sak bara gällde 53 procent av männen.

Andelen utexaminerade från gymnasienivå 2017–2021 som inledde studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet varierade för de utexaminerande utbildningsprogrammen. Andelen var högst bland de som hade tagit examen från den allmänbildande gymnasieutbildningen på Lycéet (82 procent). Av Yrkesgymnasiets utbildningsprogram hade informations- och kommunikationsteknik högst andel (65 procent) utexaminerade som fortsatte studera på högskolenivå. Den lägsta andelen hade programmet byggteknik med cirka 8 procent.

Bilden är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat beskrivs i anslutande text.

Av de 820 utexaminerade 2017–2021 som studerade vidare på högskolenivå började 17 procent vid Högskolan på Åland och resterande 83 procent utanför Åland. Nästan dubbelt flera män än kvinnor valde studier på Åland, medan kvinnorna var i majoritet bland de som påbörjade högskolestudier utanför Åland. I gruppen som inte studerat vidare under perioden var flertalet män.

Bilden är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat beskrivs i anslutande text.

De allra flesta som utexaminerats från Yrkesgymnasiet, och läst vidare, gör det inom samma utbildningsområde

Strax under en fjärdedel av de som tagit examen från Lycéet 2017–2021 (i tabellen nedan motsvaras dessa av de som utexaminerats inom utbildningsområdet ”Allmän”) och inlett studier på högskolenivå under femårsperioden gjorde det inom utbildningsområdet handel, administration och juridik. Intresset för området lant- och skogsbruk samt tjänstebranschen var lägre och lockade bara mellan en och fyra procent av de utexaminerade från Lycéet. När det gäller de utexaminerade från en yrkesutbildning på gymnasienivå fortsatte de allra flesta som studerade vidare på högskolenivå inom samma utbildningsområde, med undantag för de som läst samhällsvetenskap eller någon utbildning inom tjänsteområdet.

Bilden är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat beskrivs i anslutande text.

Mer statistik om genomströmning på gymnasienivå och vidare studier finns som exceltabeller längst ner på denna sida

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax