Hälso- och sjukvård

< Statistikämnen

Statistiken behandlar dels uppgifter om verksamhet inom hälso- och sjukvården på Åland samt övriga uppgifter som berör området hälsa, bland annat dödsorsaker, fall av cancer och en del anmälningspliktiga sjukdomar samt aborter.