Utrikeshandel med varor 2019

Varuhandeln med utlandet ökade år 2019

År 2019 var importen av varor till Åland från utlandet värd drygt 221 miljoner euro (ca 201 miljoner euro år 2018), en ökning med nästan 21 miljoner euro, detta efter sex år i rad med minskad import. Exporten av varor från Åland var år 2019 värd drygt 128 miljoner euro (ca 101 miljoner euro år 2018). Den direkta varuhandeln med utlandet gav således år 2019 ett handelsnetto på cirka -93 miljoner euro (ca -100 miljoner euro år 2018).

Det omfattande underskottet i handeln med varor är möjligt enbart genom det att Åland hade andra inkomster än varuexportintäkter eller ackumulerat kapital (eget eller främmande) att spendera på varuimport. Exempelvis vägs underskottet i varuhandeln upp av ett positivt handelsnetto för handeln med tjänster, varav sjöfarten utgör en viktig del. Tjänstehandeln är dock inte inkluderad i det här meddelandets siffror.

Ålands utrikeshandel med varor (import och export) år 2015–2019

Diagram som illustrerar Ålands varuhandel med utlandet (import och export).

Förändringar i statistiken

Förutom den direkta utrikeshandeln med varor är handeln med Finland över den så kallade skattegränsen minst lika omfattande. Tyvärr har en större omstrukturering där skatteuppbörden flyttats från Tullen till Skatteförvaltningen medfört att vi inte kan publicera uppgifter över skattegränshandeln över huvud taget. Vid tidpunkten för publiceringen av detta meddelande kunde varken Skatteförvaltningen eller Tullen tillhandahålla statistik om mervärdesskatteuppbörd i skattegränshandeln.

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om handel finns även som tabeller på vår hemsida, här finns uppgifter om både inrikes handel (detalj- och partihandelns omsättning på Åland) samt utrikes handel (import och export).

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax