Varuhandelsstatistik 1999-2003

Varuhandelsstatistik för Åland har i denna rapport sammanställts för första gången. Statistiken baserar sig på underlagsmaterial från tullen för åren 1999 till 2003. Statistiken fördelas dels på varuhandel med utlandet och dels på varuhandel med Finland (skattegränshandel). Underlagsmaterialet för utrikeshandeln baserar sig på de förtullningar som skett vid Mariehamns distriktstullkammare. Statistiken omfattar värde och vikt fördelat på bransch och varuslag. Underlagsmaterialet för skattegränshandeln baserar sig på de förtullningar som skett vid Korpo och Gustavs tullstationer, statistiken omfattar endast totalvärde.

Importen av varor var värd ca 311 miljoner euro år 2003
År 2003 var importen av varor till Åland från utlandet värd ca 103 miljoner euro medan importen av varor från Finland var värd ca 208 miljoner euro. Sammanlagt importerades det alltså varor till Åland till ett värde av ca 311 miljoner euro. När det gäller varor importerade från utlandet var branschen parti- och detaljhandel den största aktören med importerade varor till ett värde av ca 36 miljoner euro. Den viktigaste varugruppen var år 2003 maskiner, apparater, transportutrustning etc. av vilka det importerades varor till ett värde av drygt 19 miljoner euro. Underlagsmaterialet för handeln med Finland (skattegränshandeln) är tyvärr inte tillräckligt detaljerat för att fördelas på bransch och varuslag. Importen från utlandet har varit på ungefär samma nivå sedan år 2000, år 1999 var importen betydligt högre beroende på två affärer inom transportsektorn. Importen från Finland har haft ungefär samma nivå de tre åren statistiken omfattar (2001-2003).

Exporten av varor var värd ca 118 miljoner euro år 2003
Exporten av varor från Åland till utlandet var år 2003 värd ca 48 miljoner euro medan exporten av varor till Finland var värd drygt 70 miljoner euro. Sammanlagt exporterades det alltså varor från Åland till ett värde av ca 118 miljoner euro. Den största aktören inom export av varor till utlandet är branschen tillverkning som år 2003 exporterade varor till ett värde av drygt 38 miljoner euro. Den viktigaste varugruppen var plast- och gummivaror, av vilka det exporterades varor till utlandet till ett värde av ca 15 miljoner euro. Exporten till utlandet ligger idag på ungefär samma nivå som år 1999, under åren 2001 och 2002 sjönk exporten till ca 40 miljoner euro. Exporten till Finland håller idag ungefär samma nivå som år 2001, efter en nedgång år 2002.

Om du vill läsa hela rapporten klicka här.