Sjöfart 2020

Statistikmeddelandet om sjöfarten på Åland 2020 finns i pdf-format längst ner på denna sida.

  • Antalet fartyg över 300 bruttoton (Bt) i den åländskägda handelsflottan var (liksom 2019) 44 vid utgången av 2020. Endast ett byte av fartyg gjordes under 2020. Storleken på tonnaget (cirka 1 075 000 Bt) var 2020 fortsatt på samma nivå som det varit på sedan 2016. Med den åländskägda handelsflottan avses alla åländskägda fartyg oberoende av var fartyget är registrerat.
  • Andelen utlandsflaggat tonnage i den åländskägda handelsflottan var 2020 fortsatt ungefär två tredjedelar.
  • Vid utgången av 2020 fanns det 45 registrerade fartyg på Åland, samma antal som 2019. Tre fartyg såldes och tre tillkom. Mätt i bruttoton ökade flottan med 0,5 procent till drygt 707 000 Bt, vilket är den näst högsta noteringen sedan mätseriens början 2006

 Den åländskregistrerade handelsflottan 2006-2020 eller bruttoton (Bt) och antal fartyg

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren
  • Antalet ålänningar boende på Åland sysselsatta inom sjötransport i bolag registrerade på Åland var 1 040 personer 2018 (vilket är det senaste året uppgifter finns tillgängliga). Det motsvarade 7,0 procent räknat som andel av alla sysselsatta, vilket är något högre än året innan. Andelen sysselsatta inom sjötransport är dock på en betydligt lägre nivå i jämförelse med mätseriens början (2008) då 10,3 procent av alla sysselsatta arbetade inom sjötransport.
  • Antalet resande till och från utlandet på åländska hamnar minskade under 2020 kraftigt till följd av coronapandemin. Jämfört med 2019 minskade antalet passagerare med drygt 2 400 000 passagerare (en minskning med 71 procent) till 963 000 passagerare.

Resande till och från utlandet på de två största åländska hamnarna 2000–2020

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

  • År 2019 var antalet passagerare på taxfreerutter till och via Åland 9 320 000. År 2020 sjönk antalet med 6 890 000 till 2 440 000 passagerare, en minskning med 74 procent mot året innan.
  • Ålands andel av passagerartrafiken på finländska hamnar var 23,0 procent år 2007, men har därefter minskat till 17,6 procent år 2019 och 14,4 procent år 2020.

Mer statistik om den åländska sjöfarten finns här

Hela statistikmeddelandet om sjöfarten finns nedan

Maria Viktorsson

+358 (0)18 25583
fornamn.efternamn[at]asub.ax