Sjöfart 2019

Statistikmeddelandet om sjöfarten på Åland 2019 finns att tillgå i pdf-format längst ner på denna sida. Först presenteras huvudsakliga resultat.

Antalet större fartyg (minst 300 Bt) registrerade på Åland uppgick till 45 stycken 2019, vilket är två fler än året innan och en fortsättning på en ökning sedan 2017. Mätt i bruttoton ökade flottan med 4 procent till drygt 704 000 Bt, det är den näst högsta noteringen sedan mätseriens början 2006.

Den åländskregistrerade handelsflottan 2006 - 2019, efter bruttoton och antal fartyg. Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

  • Antalet fartyg över 300 bruttoton (Bt) i den åländskägda handelsflottan var 44 vid utgången av 2019. Under perioden 2000–2016 ökade det sammanlagda åländskägda tonnaget (mätt i bruttoton (Bt)) med en dryg fjärdedel från knappt 834 000 Bt till över en miljon bruttoton, (1 112 000 Bt). Storleken på tonnaget var ungefär densamma 2019, cirka 1 074 000 Bt.
  • Mellan 2000–2019 ökade andelen utlandsflaggat tonnage i den åländskägda handelsflottan från mindre än hälften till ungefär två tredjedelar. Denna skillnad minskade något under 2019 då den inhemskt flaggade delen ökade med 9 procent medan den utlandsflaggade minskade med 7 procent.
  • Antalet ålänningar boende på Åland sysselsatta inom sjötransport i bolag registrerade på Åland var 945 personer 2017 (vilket är det senaste året uppgifter finns tillgängliga). Det motsvarade ungefär 6,4 procent räknat som andel av alla sysselsatta, vilket i princip är på samma nivå som året innan. Andelen sysselsatta inom sjötransport är dock på en betydligt lägre nivå i jämförelse med mätseriens början (2008) då 10,4 procent av alla sysselsatta arbetade inom sjötransport.
  • Antalet resande till och från utlandet på åländska hamnar ökade mellan 1999 och 2009 med mer än en miljon passagerare; från 2 619 000 till 3 864 000. Därefter har det skett en tillbakagång och under 2019 var antalet resande drygt 3 373 000, vilket är den lägsta noteringen sedan 2004
  • Antalet passagerare på taxfreerutter till och via Åland passerade år 2005 10-miljonerstrecket. Därefter, fram till och med 2014, minskade den sammanlagda taxfreetrafiken, trots en positiv tillväxt i Estlandstrafiken till och från Sverige via Åland. Åren efter har det skett en gradvis, svag uppgång överlag. Denna uppgång bröts dock 2019 då antalet resande sjönk med ungefär 200 000 till 9 317 000 i jämförelse med året innan.
  • Ålands andel av passagerartrafiken på finländska hamnar var 23,0 procent år 2007, men har därefter minskat till 17,6 procent år 2019.

Mer statistik om den åländska sjöfarten finns här

Hela statistikmeddelandet om sjöfarten finns att tillgå nedan

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax