Byggandet 2021

Det byggdes mest på landsbygden 2021

Under 2021 färdigställdes 285 byggnader på Åland, varav 22 i Mariehamn, 250 på landsbygden och 13 i skärgården. Av byggnaderna var 80 procent nybyggen, 18 procent tillbyggnader och ett par procent ombyggnader. Det tillkom 114 nya bostäder och över 80 procent av dem finns på landsbygden, 10 procent i Mariehamn och 7 procent i skärgården.

Byggandet 2021
Byggandet 2021

Hälften av de nya bostäderna byggdes i Jomala

Av de nya bostäderna byggdes hälften i Jomala, 58 stycken. I övriga landsbygdskommuner färdigställdes sammanlagt 36 bostäder, i Mariehamn 12 och i skärgården 8. Stadens nya bostäder återfinns samtliga i småhus, medan majoriteten av bostäderna i Jomala utgörs av radhus. Även i Brändö färdigställdes radhusbostäder, medan produktionen i övriga kommuner utgjordes av småhus. Nya bostäder byggdes i elva kommuner.   

Sammanlagt färdigställdes 70 bostäder i småhus och drygt 40 i radhus. Privatpersoner är ägare till drygt 60 av de nya bostäderna medan företag har byggt 50 stycken. 

Under 2000-talet har det byggts närmare 4 200 bostäder, varav 55 procent på landsbygden, 41 procent i Mariehamn och 5 procent i skärgården. Under 1980-talet tillkom flera bostäder i staden än på landsbygden och under 1990-talet och början av 2000-talet färdigställdes lika många bostäder i båda regioner. Efter 2005 har antalet varit betydligt högre på landsbygden än i Mariehamn. Det har byggts i medeltal drygt 180 bostäder per år på Åland under åren 1980–2021. Siffran för 2021 var således lägre än 2000-talets genomsnitt. I slutet av 2021 fanns över 17 000 bostäder på Åland.

Nya bostäder efter region 1980-2021
Nya bostäder efter region 1980-2021

Bostadsbyggnader stod för över hälften av byggnadsvolymen på totalt 147 000 kubikmeter

Av de 285 färdigställda ny-, till- och ombyggnaderna är 108 bostadsbyggnader, 33 fritidshus, 17 affärs- och kontorsbyggnader, 9 industri- och lagerbyggnader, 1 offentlig servicebyggnad och 9 lantbruksbyggnader. Därtill kommer närmare 110 övriga byggnader så som ekonomibyggnader och bastur. 
Bostadsbyggnaderna stod för nästan hälften av byggnadsvolymen, eller 68 000 av totalt 147 000 kubikmeter. Industri- och lagerbyggnadernas volym är 20 000 kubikmeter, medan affärs- och kontorsbyggnaderna står för 13 000 kubikmeter. 
Drygt 45 procent av den nya byggnadsvolymen finns i Jomala, 67 000 kubikmeter. I övriga landsbygdskommuner tillkom 63 000 kubikmeter, mest i Finström och Saltvik. Den sammanlagda byggnadsvolymen i Mariehamn är 12 500 kubikmeter och i skärgården 4 500 kubikmeter.

Färdigställda ny-, till- och ombyggnader efter användningssyfte 2021, volym
Färdigställda ny-, till- och ombyggnader efter användningssyfte 2021, volym

Av de nya bostäderna värms 75 procent med jord- eller bergvärme, 4 procent med fjärrvärme och 16 procent med el, där också luftvärmepumpar ingår.

Mera uppgifter om byggandet finns i databaser och exceltabeller på ÅSUBs webbplats.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax