Byggandet 2011

Färre nya bostäder men ökat byggande totalt

Det färdigställdes 174 nya bostäder på Åland 2011, varav 54 i Mariehamn, 110 på landsbygden och 10 i skärgården. Jämfört med 2010 minskade antalet betydligt i Mariehamn och i viss mån på landsbygden, medan det var oförändrat i skärgården. Totalt byggdes 67 färre bostäder än 2010. Det är främst flervåningshus som står för minskningen. Av de nya bostäderna fanns 105 i fristående småhus, 22 i radhus och 45 i flervåningshus.

 

Om man ser på bostadsbyggandet i ett längre perspektiv kan man notera att det under perioden 1980–2011 har byggts i medeltal drygt 180 bostäder per år på Åland. Total har det tillkommit nästan 5 900 bostäder sedan 1980, varav drygt 2 800 i Mariehamn, nästan 2 600 på landsbygden och närmare 500 i skärgården. Bostadsproduktionen har i stora drag stått i proportion till invånarantalet i respektive region. År 1980–2011 har det i genomsnitt årligen byggts 8,5 bostäder per 1 000 invånare i Mariehamn, medan siffran är knappt 6,5 både på landsbygden och i skärgården.

Stor ökning av volymen

Antalet ny- och tillbyggnader totalt under 2011 var 456 stycken. Av dessa var 151 bostadsbyggnader, 75 fritidshus och 230 andra typer av byggnader, bl.a. 39 affärs- och kontorsbyggnader och 21 lantbruksbyggnader. Av de nya eller förstorade fritidshusen låg en tredjedel i skärgården. Flest byggdes i Föglö och Jomala.

Den totala nytillkomna byggnadsvolymen var drygt 290 000 m3, varav bostadsbyggnader stod för 88 000 m3. Jämfört med 2010 ökade volymen av de färdigställda byggnaderna med 25 procent. Ökningen skedde främst för offentliga servicebyggnader, men också för affärs- och kontorsbyggnader samt lantbruksbyggnader. I Mariehamn och skärgården var volymen över 50 procent större än 2010 och på landsbygden var ökningen närmare 10 procent.

 

Nästan 45 procent av volymen i de nya och förstorade byggnader som har en fast uppvärmningsanordning värms med fjärrvärme, medan jordvärme och bergvärme m.m. står för drygt 30 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Se också databaser med uppgifter om byggandet.

Information om byggstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad den 5.12.2012