Inkomstfördelning och välfärd 2017

Publikationen Inkomstfördelning och välfärd 2017 innehåller årlig statistik om ekonomisk välfärd och inkomstfördelning på Åland. 

I korthet

  • Ålands välfärdsnivå mätt i BNP per capita visar återhämtning. Skillnaderna i BNP per capita minskar fortsättningsvis mellan Åland och Sverige och är relativt oförändrad mellan Åland och Finland.
  • De åländska hushållens disponibla inkomster ökar.
  • Mariehamn har den mest ojämna inkomstfördelningen av regionerna på Åland.
  • Ekonomisk utsatthet är lägre på Åland än i Finland och av åländska regioner högst i skärgården.
  • Speciellt kvinnor är ekonomiskt utsatta i gruppen 65-åringar och äldre.

 

 

Sanna Roos

+358 (0)18 25489
fornamn.efternamn[at]asub.ax