Inkomstfördelning och välfärd 2019

I korthet:

  • Den relativt svaga utvecklingen av BNP per capita fortsätter. Hushållens disponibla penninginkomst hade endast marginell tillväxt på Åland 2017. Ojämlikheter i hushållens inkomster fortsätter att minska på Åland men har ökat något i Finland. 
  • Totalt 1 153 personer (4,0 %) levde i ekonomiskt utsatta hushåll på Åland 2017. Antalet har minskat med 22 personer från 2016.
  • Andel ensamförsörjarhushåll som har fått utkomststöd på Åland har totalt sett ökat sedan början av 2000-talet. Totalt 8,8 procent av ensamförsörjarhushållen fick kortvarigt och 3,1 procent långvarigt utkomststöd 2018.
  • Sambandet mellan indikatorerna för barnfattigdom och barns välfärd behöver uppmärksammas.

 

Sanna Roos

+358 (0)18 25489
fornamn.efternamn[at]asub.ax