Inkomstfördelning och välfärd 2016

ÅSUB har publicerat statistik om inkomstfördelning och välfärd på Åland 1990-2014. Statistiken omfattar årsvisa uppgifter för ekonomiska välfärdsmått, men beskriver även fördelningen av inkomsterna i det åländska samhället. Publikationen presenterar även statistiska uppgifter om de åländska hushållens skuldsättningsgrad.

Statistiken i form av färdiga filer (Excel) är tillgänglig via temaingång där man får tillgång till en översikt med förklaringar och kortfattade analyser. Könsrelaterad statistik kan sökas under temaområdet Kvinnor och Män.

Av statistiken framgår bland annat att:

- Ålands välfärdsnivå mätt i BNP per capita ökar något.
- De åländska hushållens disponibla inkomster fortsätter att minska men är fortsättningsvis större än i finländska hushållen.
- Skärgården har den mest ojämna inkomstfördelningen av regionerna på Åland.
- Ekonomisk utsatthet är lägre på Åland än i Finland men ökar något på den åländska landsbygden.
- Antalet utkomststödtagare och arbetslösa är lägre på Åland än i Finland. Den relativa andelen utkomststödtagare samt andelen arbetslösa är störst bland unga ålänningar (18-24 år).
- De åländska hushållens skuldsättningsgrad är högre än i Finland men lägre än i Sverige

Frågor om inkomst- och välfärdsstatistiken besvaras av Sanna Roos (sanna.roos[at]asub.ax)

Publicerat: 7-11-2016