Inkomstfördelning och välfärd 2015

ÅSUB har publicerat statistik om inkomstfördelning och välfärd på Åland 1990-2013. Statistiken omfattar årsvisa uppgifter för ekonomiska välfärdsmått, men beskriver även fördelningen av inkomsterna i det åländska samhället. Publikationen presenterar även några alternativa välfärdsmått som kompletterande mått för det materiella välståndet.

Statistiken i form av färdiga filer (Excel) är tillgänglig via temaingång där man får tillgång till en översikt med förklaringar och kortfattade analyser. Könsrelaterad statistik kan sökas under temaområdet Kvinnor och Män.

Av statistiken framgår bland annat att:

- Ålands välfärdsnivå mätt i BNP per capita fortsätter att sjunka och närmar sig Finlands och Sveriges motsvarande nivåer.
- De åländska hushållens disponibla inkomster sjunker men ligger fortsättningsvis över Finlands.
- Inkomstfördelningen på Åland är på samma nivå som i Finland men jämnare än i Sverige.
- Andelen personer i ekonomiskt utsatta hushåll på Åland har ökat speciellt bland barnfamiljer. Andelen är fortsättningsvis cirka hälften av den motsvarande andelen i Finland.
- Alternativa välfärdsmått visar att den förväntade livslängden på Åland ligger över det finländska genomsnittet. Andelen behöriga lärare på Åland har stigit sedan 2005.

Frågor om inkomst- och välfärdsstatistiken besvaras av Sanna Roos (sanna.roos[at]asub.ax)