Absoluta tal

Absoluta tal i statistik anger det faktiska antalet, utan att beakta av hur många. Jämför relativa tal.

Tillbaka till ord och begrepp