På tal om jämställdhet

ÅSUB har tillsammans med chefen för jämställdhetsfrågor gett ut publikationen På tal om jämställdhet - Åland 2017. Publikationen innehåller allmän statistik fokuserad på kvinnor och män. Förutom befolkningsmässiga uppgifter ingår även uppgifter om sysselsättning, inkomster och löner, barnomsorg, pensionstagare, utbildning, brott, fritid och politiskt deltagande mm.

Publikationen är gratis och beställs i fomuläret nedan.

På tal om jämställdhet - Åland 2017 finns även att tillgå i pdf-format.

Beställningsformulär

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i