ÅSUB söker högskolepraktikanter

Medverka i genomförandet av ÅSUBs stora turismundersökning

Studerar du ekonomi, turism, samhällsvetenskap eller någon annan relevant inriktning?
Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, är ett oberoende institut vars främsta uppdrag är att producera officiell statistik och aktuell samhällsanalys av hög kvalitet för förståelse och utveckling av det åländska samhället. ÅSUB söker nu två högskolepraktikanter vars huvudsakliga uppgift är att delta i en stor undersökning om turismens samhällsekonomiska effekter genom att intervjua turister om ålandsvistelsen samt att dokumentera, bearbeta och analysera svaren.

Turismundersökningen görs vart femte år, det här är alltså den första efter pandemin. Som praktikant får du handledning av ÅSUBs personal och ges även möjlighet att delta i andra uppgifter inom ÅSUBs verksamhet.

Uppdraget passar dig som är utåtriktad och har intresse för samhällsfrågor. Goda kunskaper i svenska och engelska förutsätts, kunskaper i finska eller andra språk är meriterande.

Tidpunkt: huvudsakligen under sommaren 2023, men även möjlighet till vissa arbetsinsatser under våren och hösten 2023. Maximalt 10 veckor.

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, senast den 28 februari 2023. Ansökan görs via AMS.

Kontakta Sanna Roos eller Johan Flink om du har frågor om praktikplatsen.
e-post: förnamn.efternamn@asub.ax, tel.: 018 25 489 eller 018 25 580.