Barnomsorgen

< Tillbaka

Statistiken om barnomsorgen på Åland omfattar antal barn, årsverken, vårddagar och daghem/gruppfamiljedaghem för den barnomsorg som bedrivs i formerna daghem och familjedaghem. Utöver detta redovisas även antal barn i lekverksamhet.

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Barnomsorgen

Tabeller

Antal barn inom barnomsorgen 2000-2021 efter vårdform
Tabell Excel Databas
Andel barn som är inskrivna i någon form av barnomsorg 2021 efter ålder och region
Tabell Excel Databas
Antal barn inom barnomsorgen 2010-2021 efter kommun och kön
Tabell Excel Databas
Årsverken inom barnomsorgen 2021 efter kommun och kön
Tabell Excel Databas

Exceltabeller