Basår

Det år som är utgångsår för en tidsserie. Vilket basår som används anges till exempel som 2020 = 100 (index för basåret är 100). Basåret är ofta delbart med fem. 

Tillbaka till ord och begrepp