Basindex

Ett index där ett bestämt år används som utgångspunkt. Basindex visar den förändring som skett vid en viss tidpunkt jämfört med bastidpunkten. 

Tillbaka till ord och begrepp