Befolkning - Befolkningens storlek och struktur

  •  

< Befolkning

Statistiken visar hur Ålands befolkning fördelar sig på kommuner, byar/stadsdelar, åldersgrupper, födelseort, språk och medborgarskap med mera, och även utvecklingen över tiden framgår.

 Mobilanvändare rekommenderas att rotera skärmen för en bättre användarupplevelse

[px-graph-1]

[px-graph-2]

[px-graph-3]

[px-graph-4]

[px-graph-5]

[px-graph-6]

[px-graph-7]