Befolkning - Prognoser

< Befolkning

Här finns olika beräkningar av befolkningens framtida utveckling på Åland totalt och i kommunerna, såväl renodlade befolkningsprognoser som scenarier kopplade till den ekonomiska utvecklingen.

Mobilanvändare rekommenderas att rotera skärmen för en bättre användarupplevelse

[px-graph-1]

[px-graph-2]

[px-graph-3]

[px-graph-4]

[px-graph-5]

[px-graph-6]