Befolkningspyramid

En befolkningspyramid är ett diagram som visar ålders- och könsfördelningen för en befolkning, det vill säga hur många människor det finns i en population fördelat på ålder och kön. Om det finns fler yngre än äldre människor får diagrammet formen av en pyramid. Om det föds få barn och människor lever länge får diagrammet snarare formen av ett torn.

Tillbaka till ord och begrepp