BNP (bruttonationalprodukt)

BNP eller bruttonationalprodukt är ett samlingsbegrepp för värdet av ett lands producerade varor och tjänster under en period, till exempel ett år. BNP kan presenteras på olika sätt, till exempel kan priserna vara löpande eller fasta. Om fasta priser används behövs ett bestämt år, basår, som utgångspunkt för jämförelser. BNP kan beräknas på tre sätt; på basen av produktion, användning eller inkomst.

Tillbaka till ord och begrepp