Bortfall

Bortfall kan uppstå till exempel om en person som valts ut att delta i en undersökning väljer att inte svara. Ett stort bortfall kan påverka undersökningens kvalitet. Kunskaper om bortfallet (till exempel om en grupp människor är överrepresenterade eller om bortfallet orsakats av en situation) kan göra att bortfallet delvis går att kompensera (se viktning). Ett bortfall kan vara partiellt, om personen valt att lämna bort svar på några frågor. Om personen inte svarar alls kallas det objektbortfall eller individbortfall.

Tillbaka till ord och begrepp