Bortfallsfel

Bortfallsfel innebär fel som orsakats på grund av bortfall som kan orsaka en skevhet i resultatet. Jämför mätfel och urvalsfel.

Tillbaka till ord och begrepp