Confirmation bias

Confirmation bias eller bekräftelsebias är tendensen människor har att tolka världen genom egna erfarenheter och kunskaper. För statistiken innebär det att resultat som stöder en persons förväntningar riskerar övertolkas, medan resultat som motsäger förväntningarna riskerar avfärdas som icke-trovärdiga.

Tillbaka till ord och begrepp