Data

Den information som samlas in, utvärderas, analyseras och presenteras i statistiken kallas data.

Tillbaka till ord och begrepp