Decil

Decil är en tiondel av en population, ordnat efter värde.
Inkomstdeciler kan användas för att beskriva hur hushållens inkomster fördelas i befolkningen. Inkomsten för ett hushåll fördelas då mellan hushållets medlemmar som rangordnas och delas in i tio lika stora grupper. Till den första decilen hör tiondedelen med den lägsta inkomsten och till den sista tiondedelen med den högsta.
Jämför kvartil och percentil.

Tillbaka till ord och begrepp