Determinism

Determinism innebär att något alltid händer av en viss orsak, vilket innebär att det kan förutses.
Jämför kausalitet och korrelation.    

Tillbaka till ord och begrepp