Diagram

Diagram används för att visa statistik som en bild. Diagram kan vara bra att använda för att beskriva, analysera, jämföra och förklara data. Det finns olika typer av diagram, till exempel linjediagram, stapeldiagram och cirkeldiagram.

Tillbaka till ord och begrepp