Ekologisk hållbarhet 10: Antal fridlysta arter på Åland enligt LF om naturvård

På Åland fanns 1998 i landskapslagen om naturvård 121 fridlysta arter, av dessa var 61 st växter (tex. Guckusko) och 25 st fåglar (tex. Havsörn).

Infografik om fridlysta arter på Åland

Ovanstående arter på Åland är fridlysta i enlighet med landskapslagen om naturvård 12.11.1998/113. Specifikation på vilka djur/växter som är fridlysta finns i den nedladdningsbara Excel-filen.

Uppdaterad 31.12.2018