Ekologisk hållbarhet 10: Antal fridlysta arter på Åland enligt LF om naturvård 12.11.1998/113

På Åland fanns 1998 i landskapslagen om naturvård 121 fridlysta arter, av dessa var 61 st växter (tex. Guckusko) och 25 st fåglar (tex. Havsörn).

Ovanstående arter på Åland är fridlysta i enlighet med landskapslagen om naturvård 12.11.1998/113. Specifikation på vilka djur/växter som är fridlysta finns i den nedladdningsbara Excel-filen.

Uppdaterad 31.12.2018