Ekologisk hållbarhet 11: Andel åkermark med ekologisk odling på Åland

På Åland stod år 2021 den ekologiskt odlade åkermarken preliminärt för ca 27,7 procent av den totala åkerarealen (27,9 procent år 2020).

Man kan notera att exempelvis i Sverige har regeringen ett uttalat mål att den certifierade ekologiska odlingen skulle vara minst 30 procent av landets jordbruksmark år 2030. År 2020 var andelen jordbruksmark med ekologiska produktionsmetoder ca 20 procent i Sverige enligt Jordbruksverket (betesmark och åkermark). Jord- och skogsbruksministeriet i Finland har satt sin målsättning att 20 procent av åkerarealen skulle vara i ekologisk produktion år 2027. År 2021 låg andelen i Finland enligt Livsmedelsverket preliminärt på ca 14,5 procent (en ökning från år 2020 då andelen var 13,9 procent).

Infografik om ekologisk odling på Åland

Med ekologisk odling menas dels åkermark som är i ekologisk produktion, och dels åkermark som är i övergång till eko-odling. Den totala åkerarealen på Åland är knappt 13 800 hektar (ha). Ytterligare ca 5 000 hektar (ha) används som betesmark och har inte medtagits i beräkningarna.

Uppdaterad 19.1.2022