Ekologisk hållbarhet 12: Uppkommet avfall på Åland, per capita (medelbefolkning)

Detta nyckeltal illustrerar mängden uppkommet avfall på Åland per capita (medelbefolkning) för åren 2004–2020. Mängden farligt avfall per capita var år 2020 nästan 123 kilo per person (medeltalet för åren 2004–2020 är ungefär 82 kilo per person).

Mängden icke-farligt avfall har varit markant högre under perioden 2012–2020, delvis beroende på högre täckningsgrad i statistiken. År 2020 minskade mängden icke-farligt avfall per person marginellt, från ca 1 582 kilo år 2018 till ca 1 580 kilo år 2020. Under perioden 2012–2020 finns stora mängder av tunga material, exempelvis har mängderna animaliskt avfall och blandat matavfall ökat kraftigt jämfört med perioden 2004–2010. Denna ökning är framförallt en kombination av ökad täckningsgrad vid insamlingen samt ökad verksamhet hos företagen i urvalet.

Infografik om uppkommet avfall på Åland

Uppdaterad 25.11.2021