Ekologisk hållbarhet 12: Uppkommet avfall på Åland, per capita (medelbefolkning)

Detta nyckeltal illustrerar mängden uppkommet avfall på Åland per capita (medelbefolkning) för åren 2004–2022. Mängden farligt avfall per capita var år 2022 ca 71 kilo per person (medeltalet för åren 2004–2020 är drygt 80 kilo per person).

Mängden icke-farligt avfall har varit markant högre under perioden 2012–2022. År 2022 minskade mängden icke-farligt avfall per person, från ca 1 580 kilo år 2020 till ca 1 512 kilo år 2022. Under perioden 2012–2022 finns stora mängder av tunga material, exempelvis har mängderna animaliskt avfall och blandat matavfall ökat kraftigt jämfört med perioden 2004–2010. Denna ökning är framförallt en kombination av ökad täckningsgrad vid insamlingen samt ökad verksamhet hos företagen i urvalet.

Infografik om uppkommet avfall på Åland

Uppdaterad 20.11.2023