Ekologisk hållbarhet 13: Det beräknade koldioxidutsläppet från försäljningen av några vanliga oljeprodukter på Åland

Nedan följer en beräkning av koldioxidutsläppet från försäljningen av de vanligaste oljeprodukterna på Åland 1980–2020. År 2020 stod bensin för ungefär 28 100 ton CO2, diesel för ca 22 200 ton CO2, lätt eldningsolja (viljaolja) för nästan 54 900 ton CO2. Tillsammans ger detta ca 3 500 kg CO2 per capita (medelbefolkning) år 2020.

Infografik om det beräknade koldioxidutsläppet från oljeprodukter på Åland

Beräkningar (enligt Naturvårdsverket i Sverige):

  • Bensin beräknades år 2020 ha energiinnehållet 32,78 GJ/m3 (all användning) och koldioxidemissionen 69,94 kg CO2/GJ (personbilar) vilket ger en koldioxidemission på 2,29 ton CO2/m3.
  • Diesel beräknades år 2020 ha energiinnehållet 35,28 GJ/m3 (vägtrafik) och koldioxidemissionen 52,45 kg CO2/GJ (personbilar) vilket ger en koldioxidemission på 1,85 ton CO2/m3.
  • Lätt eldningsolja (s.k. villaolja) beräknas ha energiinnehållet 35,82 GJ/m3 (stationär förbränning, median) och koldioxidemissionen 74,26 kg CO2/GJ (stationär förbränning) vilket ger en koldioxidemission på 2,66 ton CO2/m3.
  • Tung eldningsolja (s.k. Tjockolja) beräknas ha energiinnehållet 39,53 GJ/m3 (sjöfart) och koldioxidemissionen 77,61 kg CO2/GJ (inrikes sjöfart) vilket ger en koldioxidemission på 3,07 ton CO2/m3.

Uppdaterad 4.6.2021