Ekologisk hållbarhet 13: Det beräknade koldioxidutsläppet från försäljningen av några vanliga oljeprodukter på Åland 1980–2019

Nedan följer en beräkning av koldioxidutsläppet från försäljningen av de vanligaste oljeprodukterna på Åland 1980–2019. År 2019 stod bensin för ungefär 31 800 ton CO2, diesel för ca 27 100 ton CO2, lätt eldningsolja (viljaolja) för nästan 59 400 ton CO2 och tung eldningsolja för ungefär 6 100 ton CO2. Tillsammans ger detta ca 4 170 kg CO2 per capita (medelbefolkning) år 2019.

Beräkningar (enligt Naturvårdsverket i Sverige):

  • Bensin beräknades år 2018 ha energiinnehållet 32,78 GJ/m3 (all användning) och koldioxidemissionen 69,74 kg CO2/GJ (personbilar) vilket ger en koldioxidemission på 2,29 ton CO2/m3.
  • Diesel beräknades år 2018 ha energiinnehållet 35,27 GJ/m3 (vägtrafik) och koldioxidemissionen 53,42 kg CO2/GJ (personbilar) vilket ger en koldioxidemission på 1,88 ton CO2/m3.
  • Lätt eldningsolja (s.k. villaolja) beräknas ha energiinnehållet 35,82 GJ/m3 (stationär förbränning, median) och koldioxidemissionen 74,26 kg CO2/GJ (stationär förbränning) vilket ger en koldioxidemission på 2,66 ton CO2/m3.
  • Tung eldningsolja (s.k. Tjockolja) beräknas ha energiinnehållet 39,53 GJ/m3 (sjöfart) och koldioxidemissionen 77,61 kg CO2/GJ (inrikes sjöfart) vilket ger en koldioxidemission på 3,07 ton CO2/m3.

Uppdaterad 11.6.2020