Ekologisk hållbarhet 13: Det beräknade koldioxidutsläppet från försäljningen av några vanliga oljeprodukter på Åland 1980–2018

Nedan följer en beräkning av koldioxidutsläppet från försäljningen av de vanligaste oljeprodukterna på Åland 1980–2018. År 2018 stod bensin för ungefär 31 000 ton CO2, diesel för ca 21 000 ton CO2, lätt eldningsolja (viljaolja) för nästan 54 700 ton CO2. Tillsammans ger detta ungefär 3 600 kg CO2 per capita (medelbefolkning) år 2018.

Beräkningar (enligt Naturvårdsverket i Sverige):

  • Bensin beräknades år 2017 ha energiinnehållet 32,78 GJ/m3 (all användning) och koldioxidemissionen 69,47 kg CO2/GJ (personbilar) vilket ger en koldioxidemission på 2,28 ton CO2/m3.
  • Diesel beräknades år 2017 ha energiinnehållet 35,28 GJ/m3 (vägtrafik) och koldioxidemissionen 53,40 kg CO2/GJ (personbilar) vilket ger en koldioxidemission på 1,88 ton CO2/m3.
  • Lätt eldningsolja (s.k. villaolja) beräknas ha energiinnehållet 35,82 GJ/m3 (stationär förbränning, median) och koldioxidemissionen 74,26 kg CO2/GJ (stationär förbränning) vilket ger en koldioxidemission på 2,66 ton CO2/m3.
  • Tung eldningsolja (s.k. Tjockolja) beräknas ha energiinnehållet 39,53 GJ/m3 (sjöfart) och koldioxidemissionen 77,61 kg CO2/GJ (inrikes sjöfart) vilket ger en koldioxidemission på 3,07 ton CO2/m3.

Uppdaterad 26.6.2019