Ekologisk hållbarhet 14: Vindhastighet och -riktning

År 2023 var den genomsnittliga vindhastigheten ca 7,4 meter i sekunden, något lägre än år 2022 (7,7 meter i sekunden). Den vanligaste vindriktningen var sydväst (ca 20 procent av mätningarna). Det kan tilläggas att den vanligaste vinden på Åland tenderar vara sydväst, de senaste 25 åren har sydväst varit den förhärskande vinden i 24 fall. Under år 2023 utfördes 2 883 st mätningar av vinden.

Infografik om medelvindhastigheten på Åland

Mätningarna har utförts i Lemland, Nyhamn. År 2020 har Meteorologiska institutet övergått till en ny programvara för att ta fram vindrosorna. Från och med år 2020 redovisas endast åtta vindriktningar, till skillnad mot år 2019 då 16 olika vindriktningar redovisades.

Källa: Statistisk årsbok, Meteorologiska institutet.

Uppdaterad 18.1.2024