Ekologisk hållbarhet 5: Vattenförsörjningen på Åland

Nedanstående nyckeltal illustrerar utvecklingen av vattenförsörjningen på Åland. Mängden distribuerat vatten har ökat i stort sett konstant sedan 1985. År 2021 distribuerades närmare 2,6 miljoner kubikmeter vatten på Åland.

Infografik om vattenförsörjningen på Åland

Ålands Vatten Ab är idag den viktigaste vattenleverantören på Åland, och de står för majoriteten av den samlade vattenförsörjningen. COD (chemical oxygen demand) är ett mått på halten organiskt material i vattnet (kan ge lukt, smak och färg på vattnet), sedan 1.1.2001 är gränsvärdet 5 mg/l. Koncentrationen av organiskt material har tidigare visat en nedåtgående trend, men har mer eller mindre planat ut de senaste åren.

Uppdaterad 30.11.2022