Ekologisk hållbarhet 6: Slemmerns islossning

Infografiken nedan illustrerar vårens ankomst till Åland, det vill säga islossningen på Slemmern i Mariehamn. År 2023 skedde islossningen den 23 mars kl. 08:00. År 2022 ordnades ingen islossningstävling på grund av det osäkra isläget, detta var den sjätte gången detta skedde (fyra gånger sedan 2008). Enligt ÅSUBs egna observationer skedde islossningen år 2022 dock den 31 mars. År 2021 skedde islossningen kl. 10:08 på förmiddagen den 4 mars. Av diagrammet i Excel-filen nedan kan även utläsas att trendlinjen indikerar på en allt tidigare ankomst för våren.

Infografik om Slemmerns islossning på Åland

I Mariehamn anses vintern vara över när Slemmern, fjärden öster om staden, är isfri. Lions Club på Åland har sedan 1958 ordnat tippning vad gäller islossningen på Slemmern. Åren 1961, 1973, 2008, 2015, 2018, 2020 samt 2022 ordnades ingen tävling på grund av brist på is, i tidsserierna har datum för dessa år satts till 1 februari för att erhålla en obruten tidsserie. Enligt ÅSUBs egna observationer så var Slemmern isfritt den 31 mars 2022. Inte heller 1990 ordnades någon tävling av Lions, det året inträffade islossningen dock den 20 februari.

Uppdaterad 23.3.2023