Ekologisk hållbarhet 8: Årlig nederbörd, mm

År 2022 var nederbördsmängderna ca 486,4 mm, ca 100 mm mindre än normalt (83 procent av den normala nederbörden). Den normala nederbörden beräknas vara ca 586 mm per år i Mariehamn (normalvärde 1991–2020). Beräknar man ett genomsnitt för en längre tidsperiod, åren 1961–2022 (Mariehamn) är den normala nederbörden lite lägre, ca 543 mm per år.

Infografik om nederbörden på Åland

Mätningarnas utgångspunkt är Mariehamn. Mätningarna har räknats i ett rutnät i grid på 10x10 kilometer på basis av de närmaste observationsstationerna. Uppgifterna för år 2077-2021 har reviderats för att motsvara mätningspunkten Mariehamn, tidigare har uppgifter redovisats för Jomala. Under år 2010 var avdunstningen 381 mm. Källa: Statistisk årsbok, Ålands försöksstation, Meteorologiska institutet.

OBS! På grund av att uppgifterna beräknas i ett rutnät i grid är värdena i denna tidsserie inte helt jämförbara med uppgifterna som presenteras i Statistisk Årsbok, där uppgifterna baserar sig på en enda mätstation (sedan år 2007 i Jomalaby).

Uppdaterad 3.2.2023