Ekologisk hållbarhet 8: Årlig nederbörd, mm

År 2021 var nederbördsmängderna ca 569,8 mm, ca 9,3 procent mindre än normalt. Den normala nederbörden beräknas vara ca 628 mm per år i Jomala (normalvärde 1991–2020). Beräknar man ett genomsnitt för åren 1977–2021 (Mariehamn) är den normala nederbörden lite lägre, ca 604,8 mm per år.

Infografik om nederbörden på Åland

Uppgiften för år 2019-2021 är reviderad för att motsvara mätningarna i Jomalaby. Före 1.10.1995 utfördes temperatur- och nederbördsmätningarna vid Mariehamns flygplats, därefter i Jomala, Södersunda. Fr.o.m. 2007 utförs mätningarna i Jomalaby. Under år 2010 var avdunstningen 381 mm. Källa: Statistisk årsbok, Ålands försöksstation, Meteorologiska institutet.

Uppdaterad 27.1.2022