Ekologisk hållbarhet 9: Ålands naturreservat, hektar

Ålands naturreservat (inklusive Natura 2000 områden med fredningsbeslut och/eller avtal) uppgick år 2021 till ca 3 105 hektar landareal och 33 049 hektar vattenareal. Uttryckt i procent av Ålands areal täcker naturskyddsområden ca 2,0 procent av landarealen och ca 2,8 procent av vattenarealen. Den kraftiga ökningen år 2009 beror främst på det nya naturreservatet Signilskär-Märket. Största delen av naturskyddsområdena är samhällsägda.

Infografik om naturskyddsområden på Åland

År 2021 fanns det dessutom tio i lag fredade naturminnen samt nio fågelskyddsområden.

De fredade naturminnena är: 1) Källskärskannan, Kökar, 2) Slånbestånd på Svinö, Mariehamn, 3) Hamnholmseken, Saltvik, 4) Säregen tall i Torp by, Eckerö, 5) Säregen björk i Möckelö, Jomala, 6) Popplar i Tjudö, Finström, 7) Askar i Prästgården, Jomala, 8) Stenåkern "Stenögat" i Åsgårda, Saltvik, 9) Ek och ett flyttblock i Kvarnbo, Saltvik samt 10) Allé i Nääs, Saltvik.

De nio fågelskyddsområdena är: 1) Holmgrundet och Långnäsgrundet, Eckerö, 2) Långviksgrundet, Eckerö, 3) Brännholmsgrundet, Finström, 4) Ekholmsgrundet, Finström, 5) Gadden, Brändö, 6) Hamnholmsgrunden, Brändö, 7) Träskholmsbådan, Brändö, 8) Gräsören, Kökar samt 9) Råttgrundet, Mariehamn.

Uppdaterad 22.4.2022