Ekonomisk hållbarhet 1: BNP per capita (köpkraftskorrigerat)

Detta nyckeltal visar bruttonationalprodukten (BNP) per capita för Åland, Finland samt Sverige. Köpkraftskorrigerad BNP per capita är ett grovt mått på ett lands levnadsstandard. Åland har sedan 1995 hållit sig på en högre nivå än både Sverige och Finland, även om skillnaden minskat sedan början av 2000-talet. Åren 2018-2019 har Sverige högre köpkraftskorrigerad BNP per capita än både Åland och Finland.

Infografik om BNP per capita på Åland

Uppgiften är köpkraftskorrigerad, vilket innebär att prisskillnaderna länderna emellan beaktas. Köpkraftskorrigeringen av Ålands uppgifter är beräknade på basen av Finlands korrigering. Uppgifterna om Finlands och Sveriges BNP är hämtade från Eurostat.

Uppdaterad 21.12.2021